„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział; nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało”.
Janusz Korczak twierdził, że dzieci uczą się tego, czego doświadczają. Naszą misją jest dać dzieciom możliwość pokazania swoich talentów! Pokazania im, że są ważni a ich potrzeby zauważane. Praca z dziećmi daje szalenie dużo radości i wyzwala masę niesamowitych pomysłów.
Zachęcamy dzieci do poszukiwania siebie i swoich mocy, oraz wykorzystywania ich
w dobrym celu! Pokazujemy im cel, ale drogę wybierają same.


 

O fundacji


Czym się zajmujemy?

Fundacja Wsparcia Rozwoju Społecznego Jantar prócz prowadzenia impresariatu dla dzieci oraz tworzenia przeglądów i Konkursów talentów dla dzieci, powołała do życia Teatr dziecięcy Jantark (Facebook) z którym odniosła już kilka znaczących sukcesów:

  • Działalności na rzecz kultury sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • Działalności na rzecz nauki oświaty i wychowania
  • Działalność na rzecz ochrony języka kaszubskiego i lokalnej kultury kaszubskiej


Za działalność związaną z szerzeniem kultury kaszubskiej wśród dzieci i młodzieży Teatr dziecięcy Jantark otrzymał nagrodę w  konkursie Narodowego Centrum Kultury „Odkryj Swój Skarb 2021”! Jantark zajął pierwsze miejsce wygrywając
z ponad 100 projektami z całej Polski!

W 2023 Teatr skoncentrował się na dzieciach i dorosłych z wadami wzroku i postanowił pokazać barwy życia słowem, muzyką i dźwiękiem. Odejściem od świata przebodźcowanego obrazem skutkowało nagraniem słuchowiska „Piąty Żywioł”, które wyemitowane zostało na antenie Radia Gdańsk.

Rada fundacji


W skład rady wchodzą:

Prezes Zarządu

Katarzyna Anna Michalska

RADA NADZORCZA

Małgorzata Rudomino Dusiacka
Jagoda Lejk
Agnieszka Paradowska Suska

Dane fundacji


ADRES SIEDZIBY

UL. KASZUBSKA 65, 80-297 MISZEWKO

ADRES E-MAIL

fundacja@teatrjantark.pl

NIP

5892081831

REGON

525461588

KRS

0001039178

KONTO BANKOWE

mBank 80 1140 2004 0000 3102 8379 0513